Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Thông Báo tuyển dụng viên chức năm 2019
SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIẾN THỤY
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ XÉT TUYỂN  VIÊN CHỨC VÒNG 2 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIẾN THỤY NĂM 2019
STT SBD Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi đăng ký thường trú Trình độ chuyên môn (đảm bảo đủ các thông tin theo thông báo tuyển dụng)  Vị trí dự tuyển Đối tượng ưu tiên
Nam  Nữ
I Trung tâm y tế            
1 Nguyễn Thế Quyền 23/4/1976   Thụy Hương - Kiến Thụy - HP Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ CK định hướng chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh  
2 Phạm Năng Điệp 08/9/1998    Kiến Quốc - Kiến Thụy - HP Cao đẳng ngành chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh  
3 Mạc Thị Lan Phương   03/11/1992  Ngũ Đoan - Kiến Thụy - HP Cao đẳng Dược Dược  
4 Đào Thị Kim Chi   06/9/1991  Ngũ Đoan - Kiến Thụy - HP Trung cấp Dược đang học cao đẳng Dược Dược  
5 Vũ Trung Hiếu 11/11/1991    Thị trấn Đối - Kiến Thụy - HP Cao đẳng tin học ứng dụng  Công nghệ thông tin  
6 Nguyễn Thị Thương   06/11/1988  Đoàn Xá - Kiến Thụy - HP Điều dưỡng chuyển đổi Kỹ thuật viên xét nghiệm đang học cao đẳng xét nghiệm   Xét nghiệm  
7 Phạm Thị Nga   04/4/1981  Đại Đồng - Kiến Thụy - HP Điều dưỡng chuyển đổi Kỹ thuật viên xét nghiệm đang học cao đẳng xét nghiệm   Xét nghiệm  
8 Phạm Thị Thảo    22/8/1984  Tú Sơn - Kiến Thụy - HP Điều dưỡng chuyển đổi Kỹ thuật viên xét nghiệm đang học cao đẳng xét nghiệm   Xét nghiệm  
9 Nguyễn Thị Trang   11/7/1991  Đoàn Xá - Kiến Thụy - HP Đại học xét nghiệm  Xét nghiệm  
10 Phạm Thị Huế   25/1/1997  Đông Phương - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
11 Đặng Hải Quỳnh   22/12/1997  Thị Trấn Đối - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
12 Bùi Thị Hạnh   06/10/1993 Đại Đồng - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
13 Trần Thị Hà Duyên   04/10/1994 Ngũ Đoan - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
14 Vũ Thị Thanh   23/3/1991  Ngũ Đoan - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
15 Đặng Thị Hồng   05/2/1993  Tú Sơn - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
16 Lương Thị Hường   01/7/1988  Ngũ Phúc - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
17 Nguyễn Thị Thu Hiền   01/1/1993  Ngũ Đoan - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
18 Đỗ Thị Duyên   11/7/1995  Thanh Sơn - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
19 Vũ Thị Lương   03/2/1993  Minh Tân - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
20 Bùi Văn Đông 21/4/1998    Tân Phong - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
21 Nguyễn Xuân Huy 30/5/1994    Ngũ Phúc - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
22 Nguyễn Thị Thủy   05/11/1995  Tân Trào - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
23 Nguyễn Việt Hường   27/8/1994  Tân Thành - Dương Kinh - HP Cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
24 Đào Thu Trang   31/10/1988  Thị Trấn Đối - Kiến Thụy - HP Y sỹ chuyển đổi điều dưỡng, đã học cao đẳng điềudưỡng,  có chứng chỉ hành nghề  Chăm sóc người bệnh  
25 Cao Đức Cảnh   23/5/1996  Đại Hà - Kiến Thụy - HP Cao đẳng điều dưỡng Công tác xã hội  
26 Lương Thị ngọc   23/3/1993  Ngũ Phúc - Kiến Thụy - HP Trung cấp Điều dưỡng đang hoc cao đẳng điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
27 Đỗ Thị Thanh Thủy   21/3/1995  Thanh Sơn - Kiến Thụy - HP Đại học điều dưỡng  Chăm sóc người bệnh  
28 Lưu Thị Hương Thảo    08/11/1988  Thanh Sơn - Kiến Thụy - HP Đại học kế toán - Kiểm toán  Kế toán   
  Tổng : 28 người            
II  Trạm Y tế             
1 Phạm Thu Thảo   ######## Đại Đồng - Kiến Thụy - HP Y sĩ Khám chữa bệnh tại trạm Y tế xã Đông Phương  
2 Vũ Thanh Thủy   27/12/1993  Đại Hợp - Kiến Thụy - HP Y sĩ Y tế dự phòng tại trạm Y tế xã Du Lễ  
3 Phạm Thị Mai   01/1/1981  Đại Đồng - Kiến Thụy - HP Y sĩ Y tế dự phòng tại trạm Y tế xã Đại Đồng  
4 Đỗ Thị Thu   28/10/1993  Đại Hợp - Kiến Thụy - HP Y sĩ Truyền thông giáo dục sức khỏe tại trạm Y tế xã Đại Hợp   
5 Nguyễn Duy Hiếu  22/8/1989    Đại Hà - Kiến Thụy - HP Y sĩ Truyền thông giáo dục sức khỏe  tại trạm Y tế xã Tân Phong  
6 Nguyễn Minh Vương 08/1/1996    Hữu Bằng - Kiến Thụy - HP Y sĩ Quản lý sức khỏe cộng đồng tại trạm Y tế xã Ngũ Phúc  
7 Đoàn Thùy Dung   01/10/1996  Minh Tân - Kiến Thụy - HP Y sĩ Truyền thông giáo dục sức khỏe tại trạm Y tế xã Thanh Sơn  
8 Đoàn Văn Dương 02/8/1994     Hồng Lạc- Thanh Hà - Hải Dương Y sĩ Quản lý sức khỏe cộng đồng tại trạm Y tế xã Đại Đồng  
  Tổng : 08 người            
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Đăng nhập