Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Thông báo kết quả Tuyển Dụng năm 2019
Quyết định và kết quả tuyển dụng năm 2019

64 QD.signed.PDF

08 TB.signed.PDF

13 TB.signed.PDF

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Đăng nhập