Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ KIẾN THỤY
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy
xem chi tiết tại đây : Tải về
Đăng nhập