Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ KIẾN THỤY
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm y tế huyên Kiến Thụy
Xem chi tiết tại đây : Tải về
Đăng nhập