Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
V/v chào giá khí Oxy y tế
Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá cho gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm khí Oxy y tế năm 2024-2025 của Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy
Chi tiết xem tại đây: Tải về
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !