Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2016
Số ký hiệu văn bản 210/KH-UBND
Ngày ban hành 27/07/2016
Ngày hiệu lực 27/07/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2016
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 210-kh-ubnd.pdf
Văn bản mới
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !